Diverse (4)  ●


Diverse (4)

Roger kodar Java i utbyte mot mat
Midsommarväder?
Är Wikipedia farlig? Elitistiskt revirförsvar?
Dotcom bubblan revival 2008