Måndagen i Amsterdam bjöd på ett antal "pre-conference tracks". Av dessa valde jag GAPP-spåret. Största anledningen var väl att det verkade bjuda på information om teknik som redan finns i dagsläget och kan användas nu. Detta hindrade förstås inte folket från Microsoft från att visa upp ännu-icke-tillgängliga verktyg som VS.Net 2005.

Dagen var uppdelad i sessioner med lite olika fokus, både översiktliga grejer om tjänsteorienterad arkitektur (SOA), säkerhet och mer praktiska grejer som enskilda byggblock och kodning. Delarna jag fann mest intressanta var:

  • Testdriven utveckling
  • Applikations- och användarspecifik konfiguration
  • Design av komponenter för databasåtkomst

James Newkirk pratade om testdriven utveckling och visade delar av nya VS.Net 2005 och dess team system som innehåller funktioner för enhetstester på kodnivå, last/stresstest samt även stöd för manuella och förinspelade tester av webapplikationer. De VS.Net 2005 baserade exempel på enhetstester han visade upp var slående lika de tester man skriver mha NUnit, vilket James för övrigt själv ligger bakom, så man inser snabbt att han tait med en hel del idéer när han började på Microsoft. Om jag inte har helt fel räcker det med att byta ut en del alias för referenser och using satser i C# koden för att man ska kunna växla mellan VS.Net 2005 och VS.Net 2003+NUnit, så lika är implementationerna. Möjligheten att beskriva direkta kundkrav mer entydigt i form av kod i testfall ter sig ganska attraktiv, om än svår att genomföra. Tyvärr verkar testdelarna inte finnas med i den betaversion av VS.Net 2005 jag har installerad... James föredrag gav i alla fall mersmak i ämnet extremprogrammering, så jag prioriterade genast upp Jan-Erik Sandbergs XP session DEV316 som skulle dyka upp under tisdagseftermiddagen.

Har ni funderat på varför det inte finns någon klass för att skriva  skriva till app.config eller web.config i System.Configuration namespace? Enkelt, man ska inte skriva till de filerna inifrån en applikation som är igång. Varför? Jo, eftersom det handlar om konfiguration på applikationsnivå och inte på användarnivå så vore det ju synd om en användares inställningar gällde för alla användare som råkar köra applikationen. Hur ska man då hantera användarspecifika inställningar... Jo, det gav Rocky Lhotka svar på när han presenterade GAPP teamets Configuration Management Application Block. En intressant fråga som inte har något glasklart svar är hur man hanterar känslig konfigurationsinformation som krypterats, någonstans måste man ju förvara krypteringsnycklarna och bättre än det gömställe man använder för denna förvaring blir inte heller krypteringen. Lite mer kött på konfigurationsinformationsbenen hittar ni här på Rockys site.

Slutligen bör man kolla in Data Access Application Block om man vill förenkla sitt liv, i alla fall de delar av livet som spenderas skrivande ADO.NET kod. Fernando Guerrero pratade, visade och gladde oss med en del intressant information om detta GAPP-block. Och vem vill inte slippa att öppna och stänga Connections hela tiden? SqlHelper kommer i alla fall jag att använda en del framöver...


Comment Section

Comments are closed.