Windows Mobile (1)

VS2008 och problem med wizards i dialogeditorn