PerSalmi.NET

Swedish .Net software developer...
# Thursday den 10 May 2007

 Nu finns IE Developer Toolbar 1.0 släppt för nerladdning. Hämta här.

developer toolbar screenshot

Det ska bli intressant att se om denna nya version är mer stabil än den tidigare.

Thursday, 10 May 2007 23:49:08 (W. Europe Daylight Time, UTC+02:00)  #    Comments [3]
Internet Explorer
# Tuesday den 24 April 2007

Gick igenom en bokhylla med lite blandat innehåll i helgen och fick en rejäl flashback när jag hittade detta Beta 1 kit av Visual Studio.NET.

 

.NET Beta 1 packaging

Nu handlar det om ett hopp bakåt i tiden som är enormt i vår snabba utveckling. Efter lite undersökningar i gamla arkiverade mail kan jag, som .NET arkeolog, datera min allra första installation av Visual Studio.NET till den 15:e November 2000, klockan 19:01.

Här kan jag konstatera att arkiverade PST-filer från Outlook slår kol-14 metoden ganska lätt.

Tuesday, 24 April 2007 17:01:32 (W. Europe Daylight Time, UTC+02:00)  #    Comments [0]

# Tuesday den 20 March 2007

Eftersom jag helt gått över till att jobba med Vista som operativsystem på min utvecklingsmaskin på jobbet så har jag kommit fram till en del åtgärder som gör att man kan köra EpiServer under IIS7 på Vista. Observera att detta inte är en supportad plattform ännu så om det ger problem får man lösa dom själv eller backa till att köra EpiServer i en virtuell maskin.

Installera EpiServer Manager utan .Net Framework 1.1

Vista har som bekant inte .Net Framework 1.1 installerat från början. EpiServer i sig kräver inte 1.1 men installationsprogrammet EpiServer Manager ger ett något missvisande felmeddelande när man försöker köra det direkt på Vista. Det beror på att MSI-filen har ett inlagt beroende av 1.1 som krav före installation. Tyvärr ger den ifrån sig ett meddelande om att det är ASP.NET 2.0 som inte är installerat men detta är fel.

Det finns två lösningar på problemet, antingen installerar man .NET Framework 1.1 run-time och fortsätter sedan med EpiServer-installationen eller så modifierara man MSI-filen med verktyget Orca.exe som finns i Windows SDK och tar helt enkelt bort kontrollen av att .Net 1.1 är installerat. Här finns en instruktion om hur man gör detta hos Ohad Israeli.

Konfigurera IIS6 kompatibilitet i nya IIS7

I Kontrollpanelen -> Program och funktioner (Control Panel, Programs & Features) installeras minst följande delar:

 • IIS 6 Management Compatibility
 • IIS 6 Management Console
 • IIS 6 Metabase and IIS 6 configuration compatibility

IIS 6 Inställningar

Installera

Efter ovanstående förberedelser ska man kunna installera EpiServer Manager utan problem.

För att sedan installera webbsajter med EpiServer kan man antingen stänga av UAC när man kör EpiServer Manager eller starta den som administratör, detta för att installationsapplikaitonen ska ha rättigheter att komma åt konfigurationen av IIS och de webbsajter som finns.

I detta läge är det bara att använda EpiServer Manager för att installera EpiServer i en ny sajt eller i en existerande sajt. Nu kan man med fördel lägga in de ASP.NET 2.0 baserade mallar som finns.

Extra konfiguration

Lägg till skrivrättigheter för användaren NETWORK SERVICE på katalogerna upload och konfigurationsfilen, web.config.

Eftersom IIS 7 har en hel del ny funktionalitet och en del ändrat beteende så måste man konfigurera upp HTTP moduler som EpiServer använder för att få sajten att fungera korrekt.

Redigera %windir%\System32\inetsrv\config\applicationHost.config för att tillåta enskilda applikationer att ange egna avsteg från ursprunglig säkerhetskonfiguration, byt ut

<section name="requestFiltering" overrideModeDefault="Deny" />

Mot:

<section name="requestFiltering" overrideModeDefault="Allow" />

Redigera sedan web.config, lägg till följande sektion före avslutande -tag:

<system.webServer>
<modules>
<add name="WorkflowManager" type="EPiServer.Workflow.WorkflowManager, EPiServer.Workflow" preCondition="managedHandler" />
<add name="SpiderSupport" type="EPiServer.Util.SpiderSupport, EPiServer" preCondition="managedHandler" />
<add name="Initializer" type="EPiServer.Scheduler.Initializer, EPiServer.Scheduler" preCondition="managedHandler" />
<add name="UnifiedFileSystem" type="EPiServer.FileSystem.UnifiedFileSystemModule, EPiServer" preCondition="managedHandler" />
<add name="FriendlyUrl" type="EPiServer.Util.FriendlyUrlModule, EPiServer" preCondition="managedHandler" />
<add name="ExternalUrl" type="EPiServer.Util.ExternalUrlModule, EPiServer" preCondition="managedHandler" />
modules>
<validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
<security>
<requestFiltering allowDoubleEscaping="True" />
security>
system.webServer>


Detta motsvarar egentligen att man kör kommandot:

%systemroot%\system32\inetsrv\APPCMD.EXE migrate config "Default Web Site/epi1"

Där Default Web Site/epi1 är IIS applikationssökväg till din nya EpiServer-sajt. Till det har också lagts en säkerhetskonfigurering för att tillåta URL med flera escape-sekvenser, annars får man problem med vissa bildfiler i admin och edit lägena i EpiServer som använder bilder med "+"-tecken i namnet, tex T+.gif.

En grej till som kan underlätta debugging är att stänga av friendly URLs, detta för att detaljerade felmeddelanden ska kunna visas vid debugging på utvecklingsmaskin.

<add key="EPfEnableFriendlyUrl" value="False" />

Kontrollera sedan att felhantering av 404-fel i IIS är inställd på att använda anpassad felsida, vissa gånger verkar inte EpiServer Manager klara att göra denna inställning automatiskt. Peka 404 sidan till /Util/NotFound.aspx samt ändra "Error Responses" till "Custom errorpages" under "Edit Feature Settings...", dessa inställningarna hittar man under "Error Pages" för EPiServer webbplatsen.

Se också till att EPiServer webbplatsen använder "Classic .NET AppPool", mha IIS Managern. 

screenshot

Integrated pipe-line mode verkar inte trivas tillsammans med EpiServer eftersom w3wp.exe processen drar 100% CPU om man kör i det läget.

Ok, efter dessa åtgärder fungerar EpiServer utmärkt under Visat och IIS7 för utveckling!

Tuesday, 20 March 2007 13:35:23 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [6]
ASP.NET | EpiServer | IIS7 | Windows Vista
# Thursday den 15 March 2007

Om man vill använda de nyare dokumentformaten som introducerades med Office 2007 i sin äldre Office 2003 eller Office XP installation kan man installera Microsoft Office Compatibility Pack för Word, Excel och PowerPoint 2007-filformat.

Thursday, 15 March 2007 11:37:20 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Office
# Saturday den 10 March 2007

Nu är det dags att ladda ner och installera den kompletta Vista-anpassningen för Visual Studio 2005. Obs! Man måste avinstallera betaversionen av SP1 uppdateringen för Vista om man haft den installerad. 

Ladda ner uppdateringen här: VS2005 SP1 Uppdatering för Vista

Saturday, 10 March 2007 02:20:50 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Windows Vista | Visual Studio
# Thursday den 8 March 2007

I helgen installerade jag Beta 2 av Windows Home Server på en äldre maskin där hemma. Den utrustades med ett litet gäng gamla hårddiskar som legat på hyllan och skräpat.

Hårdvara

Min hårdvarukonfiguration ser ut såhär:

 • AMD Athlon XP 1800+
 • Asus A7V266-E moderkort
 • 512 Mb DDR minne
 • 100 Mbit nätverkskort
 • Hårddiskar 80 + 80 + 46 Gb

Installation

Installationen var väldigt enkel och operativsystemet som är baserat på Windows Server 2003 med SP2 verkar trivas ganska bra med den något äldre hårdvaran. Tyvärr är det ju så med äldre hårdvara som mitt AMD-baserade bygge att det väsnas en hel del, vilket är ett problem eftersom den är tänkt att vara påslagen dygnet runt. Ljudnivån saboterar alla möjligheter till detta. Det ligger en liten motsättning i att man vill ha en strömsnål server som alltid är påslagen och att man med fördel ska kunna bygga den på gammal hårdvara. Har man gamla grejer att bygga av så drar de massor med störm och väsnas vilket gör att man vil slå av dom... men köper man nytt så blir det dyrt i jämförelse.

Efter att servern är installerad och klar är det dags att installera klientdelen på de datorer som ska använda sig av serverns tjänster. För att komma åt delat lagringsutrymme behövs förstås inte någon klientprogramvara eftersom det publiceras som vanliga utdelade kataloger. Men för att få automatiska backuper, övervakning av systemuppdatereingar och fjärråtkomst behövs klienten. Klientinstallationen ligger föredömligt på en utdelad katalog på servern.

Lagring

Eftersom jag ville testa hur WHS hanterar att man lägger till fler lagringsenheter efter hand så valde jag att först bara installera på 2 st 80 Gb diskar och monterade in en extra 46 Gb disk efter att systemet var färdigt. Det visade sig vara enkelt att lägga till en disk till det lagringsutrymme som systemet skapar gemensamt över alla hårddiskar i systemet. I princip kan man beskriva det som en mjukvarubaserad RAID lösning där alla hårddiskar i systemet läggs samman till en enda stor logisk lagringsenhet. Systemet sköter sedan om att filer lagras dubbelt så att man får större säkerhet mot diskkrascher, det ger även möjlighet att ta bort hårddiskar från systemet utan att behöva kopiera om en massa data för hand. Detta är rätt intressant om man har flera USB hårddiskar anslutna men ibland vill använda någon av dem till annat än serverlagring.

Dubbellagringen är dessutom konfigurerbar så att man kan välja om en utdelad katalog ska använda sig av dubbellagring.

Backup

Klienter som ansluts och konfigureras för automatiska backuper får automatiskt en schemalagd backup nattetid, då startar klientdatorn upp ur vänteläge/viloläge och säkerhetskopierar all förändrad data sedan förrra backupen. Givetvis tar den första schemalagda backupen betydligt mer tid än de efterföljande. Jag upplevde det som att backupen av min försöksklient gick relativt snabbt. Eftersom klienten kör Media Center och har mer disk än servern hade jag gjort undantag för en del kataloger så de inte säkerhetskopierades. Detta var också föredömligt enkelt att ställa in.

Återställning av backuper kan göras genom att använda en speciell återställnings-CD som man kan boota från. Alterativt kan man återställa enskilda filer från en backup genom att öppna en valfri säkerhetskopia på någon av klientdatorerna och bläddra bland innehållet.

Jag kan väl nämna att nätverksövervakningen som WHS tar hand om direkt varnade mig för att säkerhetskopieringen av min testklient inte hade fungerat på två dygn när jag slog på servern nu ikväll. Inte så konstigt, servern surrar för mycket för att få vara igång hela tiden och då är det ju klart att den inte lyckas säkerhetskopiera klienterna på nätterna... :-)

Delning

Servern delar automatiskt ut en uppsättning kataloger som liknar de man har i Windows XP, dvs kataloger för delade bilder, musik och videoklipp. Det finns även en katalog för programinstallationer, praktiskt för att lägga upp sitt lilla lager av program man ofta vill installera på olika datorer. Eftersom varje användare på klientdatorerna även läggs upp på servern och dessa användares lösenord helst ska vara synkroniserade skapas även en personlig serverkatalog för varje användare.

Fjärråtkomst

Fjärråtkomst används i flera syften i fråga om WHS, dels är ju själva servern gjord för att köra utan skärm, tangentbord och mus så all åtkomst till den görs via fjärrskrivbord.

Den andra varianten av fjärråtkomst som servern ger är att man kan öppna sin server för åtkomst från internet, det gör att man kan logga in via en krypterad säker anslutning till servern och komma åt sina lagrade filer på servern. Ett webbaserat gränssnitt finns för att bläddra, söka, hämta och lägga upp filer till delade kataloger. Detta gränssnitt har även funktioner för att man ska kunna köra fjärrskrivbord mot de klientdatorer man har installerat hemma.

 

Thursday, 08 March 2007 23:08:20 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Hårdvara | Windows Home Server
# Monday den 12 February 2007

SR P3 Gadget screenshot En mycket trevlig gadget för Windows Vista SideBar som ger oss alla Sveriges Radios kanaler direkt tillgängliga att avnjuta från skrivbordet! Helt genialiskt enkelt! Hämta ner denna gadget här.

Smart kontroll av ljudvolymen via mushjulet och kanalval via optionsdialogen på gadgeten, mycket snyggt.

Monday, 12 February 2007 13:42:13 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Windows Vista
# Monday den 22 January 2007

En kompis beklagade sig över den "odugliga sökfunktionen som F3 är kopplad till" i Visual Studio 2005. Han längtade verkligen tillbaks till gamla hederliga UltraEdit med sin mer strömlinjeformade sökfunktion.

För att beskriva det han uppfattade som ett problem kanske jag ska beskriva skillnaderna mellan Visual Studios F3-sökning och UltraEdits. UltraEdit söker efter nästa förekomst av det för tillfället markerade ordet i texten och hoppar dit när man trycker på F3. Visual Studio har funktionen FindNext kopplad till F3 vilket gör att den söker efter nästa förekomst av det senast eftersökta ordet även om ett helt annat ord är markerat i texten.

Med normala inställningar i Visual Studio behöver man utföra följande sekvens för att göra en upprepad sökning:

 1. Markera ett ord att söka efter
 2. Tryck [CTRL+F]
 3. Tryck [Enter]
  Nu är man på första förekomsten av sökordet...
 4. Nu fungerar [F3] för att hoppa till nästa förekomst av sökordet
  Problemet är att man måste upprepa [CTRL+F] delen för att söka efter ett annat ord.

För samma resultat i UltraEdit:

 1. Markera ett sökord
 2. Tryck [F3] 

För att få Visual Studio att bete sig som UltraEdit kan man mappa om F3 till att kalla på funktionen FindNextSelected istället.

 1. Välj Tools -> Options... i menyn
 2. Sedan väljer man  Environment -> Keyboard.
 3. Sök efter "FindNext" i Show commands containing för att hitta de två funktionerna som är kopplade till [F3] respektive [CTRL+F3] (se bilden)
 4. Ta bort tangentbordsmappningen på båda funktionerna  FindNext och  FindNextSelected
 5. Lägg till den nya mappningen, men nu med omkastade tangentkombinationer, dvs FindNextSelected mappas till [F3]

 

Visual Studio
Monday, 22 January 2007 23:27:57 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Visual Studio

Idag stötte vi på ett märkligt problem med Visual Studio 2005. Ett ASP.NET C# projekt behövde en rejäl omkompilering. Min kollega började leta efter Rebuild Solution i Build menyn eftersom det hade fungerat bra på min laptop. Till vår stora förvåning var det menyalternativet tillsammans med en del andra i Build och Debug menyerna spårlöst borta.

Visual Studio Settings

Efter en hel del undersökningar konstaterade vi att Visual Studios inställningar hade ställt om sig av okänd anledning och miljön var inställd på ett av de mer specialiserade inställningsschemana. Mest troligt hade den av någon anledning övergått till läget för Web Development där en del funktioner i miljön är nedtonade.

Lösningen på problemet med de saknade menyalternativen var i alla fall att återställa miljön till inställningarna för General Development.

Visual Studio Settings

 1. Inställningen för att växla schema för miljön ligger under menyn Tools -> Import and Export Settings...
 2. Välj Reset all settings och klicka på Next
 3. Nästa steg är att eventuellt spara de nuvarande inställningarna till en fil, det kan vara bra om man har några specialgrejer sedan innan
 4. Gå sedan vidare och välj General Development Settings från listan med inställningsscheman, se bild nedan
 5. Avsluta wizarden genom att klicka på Finish

Nu ska menyerna för Build och Debug återigen vara kompletta.

Jag tycker det är lite underligt att man valt att skala bort så många funktioner i de övriga inställningsscheman som finns så att ganska grundläggande kompilering och debugging blir lidande av det. Något mer oroväckande kanske det är att miljön själv verkar ha bytt grundschema!

General Development är det schema som mest ska efterlikna utvecklingsmiljön i den tidigare versionen, Visual Studio.NET 2003.

Visual Studio Settings

Monday, 22 January 2007 22:50:26 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Visual Studio
# Wednesday den 10 January 2007

Det har kommit en ny version (Beta 3) av Internet Explorer Developer Toolbar. Ladda ner den här.

Den första stora förbättringen enligt mig är att det nu är mycket enklare att slå av och på visningen av utvecklarinformationen. Mycket enkelt via en ny knapp på Internet Explorers meny.

IE Developers Toolbar

 

Från informationsvyn i nedre delen av fönstret kan man sedan använda funktionerna för att studera detaljer om den visade sidan, hitta enskilda element, visa gränser för tabeller, DIV-taggar och bilder samt visa cacheinformation mm.

IE Developers Toolbar

En annan användbar funktion är att man nu kan visa källkoden för utvalda element i DOM-trädet, det gör det mycket enklare att se vilken HTML-kod som skapas för en enskild detalj eller kontroll som man håller på att utveckla. Särskilt användbart om man håller på att debugga kontroller i stora komplexa sidor där det annars är jobbigt att leta sig fram till den genererade HTML-koden.

Här har jag valt att bara visa källkoden för en enskild SCRIPT-tag i en websida:
IE Developers Toolbar

Ok, bara att ladda ner och installera!

Wednesday, 10 January 2007 12:01:53 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Internet Explorer
# Monday den 8 January 2007

Jag har visst varit mer nerkopplad än jag trodde under sista veckan som missade att den svenska versionen av Windows Vista legat ute på MSDN och TechNet Downloads i fyra dygn!

Nåja, DVD-image filen är nu nerladdad och bränd på skiva. Ska bli intressant att testa hur framgångsrik en uppgradering av en svensk Windows XP installation blir.

Monday, 08 January 2007 22:29:26 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Windows Vista
# Friday den 5 January 2007

MCP LogoNu kan jag kalla mig "Microsoft Certified Professional", jag var och skrev certifieringstestet PRO: Designing Database Solutions by Using Microsoft® SQL Server™ 2005 för ett par dagar sedan. Jag har inte gjort några certifieringstester tidigare så det var en ny upplevelse med visst mått av flashback till studenttidens tentor.

Friday, 05 January 2007 00:52:32 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
SQL Server

Nu har det kommit ut en Release Candidate av Microsoft Virtual PC 2007. Så ni som redan kör den tidigare utkomna betaversionen jag skrev om tidigare kanske är sugna på att uppdatera. Virtual PC 2007 hittas för tillfället på http://connect.microsoft.com

Friday, 05 January 2007 00:24:16 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Virtual PC
# Friday den 1 December 2006

Om du är i behov av att köra både IE6 och IE7 parallellt för att testa websajter så kan du nu tillåta dig att vara lite bekväm och ladda hem ett färdigt Virtual PC-paket med WinXP och IE6. Läs mer och hämta filerna här.

Det hela bygger på att man har IE7 installerat i sin vanliga OS-miljö och sedan kör IE6 i en virtuell maskin. Observera att man måste använda Virtual PC 2007 om man använder Windows Vista som värdoperativsystem.

Friday, 01 December 2006 09:55:37 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
Windows Vista | Windows XP | Virtual PC
# Sunday den 12 November 2006

Veckans två mest ogenomtänkta swag-prylar på utställningsdelen av TechEd måste jag bara ta upp:

 1. Dr Dobb´s Journal försöker dela ut hållare för registreringsskyltar till bilar med nån liten käck slogan på. Hållare för amerikanska registreringsskyltar... Lite fel storlek på de skyltarna om man jämför med europeiska.
 2. Microsoft Virtual Earths gröna paraplyer, dels för att det var uppehåll hela veckan och dels för att jag misstänker att det var en hel del som plockade hem ett långt fint paraply som inte riktigt gick ner i den incheckade resväskan som sen blev av med det vid säkerhetskontrollen av handbagaget på flyget. Paraplyet var lite för spetsigt enligt killen jag blev kollad av. Synd, det var grönt och fint. Som grädde på moset så spöregnade det i Sverige när jag klev av planet.
Sunday, 12 November 2006 22:23:19 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers
 1. DEV338 Windows Vista for managed developers: Beyond the .NetFx 3.0 
  Daniel Moth guidade publiken genom hur man skriver kod för att utnyttja nyheter i Windows Vista. Exempel är Aero Glass effekter för att förbättra användargränssnitt, WER - Windows Error Reporting, Recovery API:er för att klara sig ur kniviga situationer som låsningar och Windows SideBar för att presentera information direkt på desktoppen. Det snyggaste med SideBar är nog att man kan lägga grejer där som man tidigare byggde som TrayBar ikoner och därmed krävde att man klickade i TrayBar innan man fick se informationen.
 2. DEV302 Microsoft XNA and the future of game development
  Ett litet avbrott från de tunga sessionerna, Rob Miles höll ett mycket underhållande föredrag om XNA Studio för utveckling av spel avsedda för multipla plattformar utifrån samma kodbas. En liten genomgång av möjligheterna i XNA och stegvis uppbyggnad av ett mycket enkelt spel. Jag pratade en stund med Rob i Ask The Experts zonen efter föredraget och han anser att det som avgör om XNA blir en framgång för Microsoft är om de fattar rätt beslut rent marknadsföringsmässigt. Det gäller att de gör det tillräckligt enkelt och billigt för utvecklare att publicera XNA byggda spel och applikationer på XBox Live annars kommer inte communityn att ta fart. Vidare trodde han att det kommer att dyka upp helt andra tillämpningar än spel byggda på XNA för XBox 360. Som han ser det är XBox 360 som klient mycket kraftfull så det är helt klart ett attraktivt sätt att visualisera 3D modeller. 
 3. DEV004 DEMO: Technology in action! Buildning a distributed solution with .NetFx 3.0
  Christian Weyer i toppform med uppdraget att bygga en Channel 9 liknande applikation för uppladdning av videoklipp, prenumeration på nya videoklipp och ett arbetsflöde för att moderera vilka uppladdade klipp som godkänns och publiceras. Här var det mycket kod som visades och fort gick det, annars hinner man inte ens gå igenom hur hela applikationen fungerar på de 75 minuter han hade på sig. Hela applikationskoden kommer inom en vecka eller så på Thinktectures web.  
 4. DEV319 Visual Studio 2005 Advanced Data Access Techniques
  Jay Schmelzer som pratade är visserligen en VB-kille men det var intressant att få veta lite mer detaljer om vad man vågar göra med automatgenererad kod från VS 2005 DataSet Designer. Tex att dela upp så att DataSet och DataTableAdapters ligger i olika filer. Detta för att kunna använda DataSet-koden som ger stark typning med valideringslogik i en klientapplikation via webservice, där kan man normalt också använda DataSet men man får inte med valideringslogiken eftersom det DataSet som genereras för en web service proxy är en kopia som enbart har samma struktur men saknar all logik som kan ha kodats in i DataSet-klassen på serversidan. 
Technorati tags:
Sunday, 12 November 2006 22:22:12 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers
# Friday den 10 November 2006

Torsdag på TechEd:

 1. DEV314 Building Rule-Based Systems in Windows Workflow Foundation
 2. En del diskussioner med folk i Ask The Experts Zonen och flera laborationer, bland annat workflow lösning med person-interaktion via e-mail och IM-applikationer
 3. DEV359 .NET Hidden Treasures
 4. DEVWD05 How to Make Managed Code Fly

Måste säga att det är lite irriterande att de dragit ner antalet "session slots" per dag till 5 istället för 6-7 som det varit förrut. Det leder i alla fall till att man måste välja färre grejer att vara med på än tidigare år. Nu blir det max 18 av ca 200 sessioner medan man förra året hade chans att vara med på betydligt fler sessioner.

Technorati tags:

Friday, 10 November 2006 00:48:13 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers

 Nu fungerar Reporting Services i SQL Server 2005 även på Windows Vista! Efter gårdagskvällens installation av SQL Server 2005 SP2 CTP så gick det alldeles utmärkt att konfigurera upp Reporting Services. Det var trevligt att jag nu slipper köra VPC bara för att kunna jobba med rapportgenerering.

Ett par saker som jag fick göra utöver de defaultinställningar som RS konfigureringsverktyg föreslår var:

 1. Se till att Reports och ReportService websajterna / virtuella katalogerna är inställda på att använda Classic .NET AppPool i IIS7, applikationerna gillade inte den modernare varianten av AppPool som finns tillgänglig i IIS7
 2. Kör en IISReset efter att all konfigurering och backup av kryptonycklar är klar

SQL 2005 RS Vista

 Efter dessa åtgärder så blir resultatet nåt i den här stilen:

SQL 2005 RS Vista

Friday, 10 November 2006 00:16:34 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
SQL Server | Windows Vista
# Thursday den 9 November 2006

Med Windows Vista alldeles runt hörnet börjar det komma ut en del "nödvändiga" uppdateringar av andra  programvaror som jag väntat på under tiden jag kört Vista som operativsystem i min huvudsakliga utvecklingsmiljö.  En förhandsversion av SP2 för SQL Server 2005 som ska råda bot på en hel del problem, bla för att Reporting Services ska fungera under Vista och IIS7. Den finns ute nu på SQL Server CTP Program.

Thursday, 09 November 2006 01:03:07 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
SQL Server | Windows Vista

Det har inte sagts officiellt från Microsoft här på TechEd ännu men tydligen har de släppt Windows Vista i RTM version för tillverkning av DVD-media nu idag.

MSDN visar inte att någon Vista DVD-image är på väg riktigt än. Det dröjer några dagar, men det verkar vara så att en underhållsuppdatering av MSDN Subscriber Downloads sajten ska göras nu på fredag den 10/11. Kanske kan det vara att de förbereder för anstormningen av utvecklare och tekniker som vill ladda ner installationsfilerna när de släpps.

Thursday, 09 November 2006 00:49:54 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers | Windows Vista

Onsdagens skörd av föredrag:

 1. DEV323 C# 3.0: Future Directions in Language Innovation from Anders Hejlsberg
 2. DEV339 Windows Presentation Foundation (WPF): Creating Windows and Browser Applications with WPF
 3. DEVWD23 AJAX, ASP.NET and You: All About Microsoft ASP.NET AJAX
 4. DEV348 Extending ASP.NET 2.0 with Custom Providers
 5. DEV313 Creating Custom Activities for Windows Workflow Foundation (WF)

Kvällen avslutades med Microsofts svenska mingelparty. Den här stan verkar leva uteslutande på lufttorkad skinka... :-)

Thursday, 09 November 2006 00:29:00 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers
# Wednesday den 8 November 2006

David Webster presenterade här en ganska snabb guidad tur genom .NET Framework 3.0 som tydligen har släppts officiellt nu. Det var lite märkligt att de inte nämnde att det släppts under keynote föredraget men David trodde att de hade sagt det!

Hur som helst var detta en genomgång med demos av Windows Presentation Foundation, Windows Communication Foundation, Windows Workflow Foundation och Windows Cardspaces.

Intressantaste WPF exemplet tycker jag är New York Times Reader applikation. Just funktioner för hantering av textflöde verkar bra i WPF, jag passade på att prata lite med en kille från Microsoft i USA som fanns i Ask The Experts avdelningen om just denna texthantering. Det visar sig att man har ganska god koll på hantering av text för alla olika kulturer, höger-till-vänster språk och liknande. Men ett orosmoment är att det i dagsläget bara finns stöd för avstavning på ett fåtal språk. Det är långt från vad man behöver för att klara att bygga riktigt globaliserade applikationer.

WCF har jag inte så mycket att skriva om, det samlar ju alla olika tekniker för kommunikation och meddelanden mellan applikationer under ett tak så att säga.

Att Microsoft äntligen lägger workflow som ett eget kärnområde i .NET Framework känns helt rätt. Jag har själv prövat deras försök till workflow motorer först som ett tillägg till SQL Server 7.0 för ca 6 år sedan och efter det i Exchange Server. Nu tycks de ha hittat ett betydligt mer passande hem för tekniken.

Windows Cardspaces var i stort sett helt nytt för mig förutom att jag hört namnet. Trots det tycker jag det ser bra ut, speciellt att Cardspace hanteringen använder en helt egen desktop session. Detta för att garantera att inte andra applikationer kan manipulera de identiteter man lägger upp. Det ska bli intressant att se om det kommer stöd för svenska e-legitimationer i form av Managed Cards.

Technorati tags:

Wednesday, 08 November 2006 01:31:53 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers

Eftersom jag inte var på förkonferensdagen utan bara registrerade mig och hämtade ut konferensens startkit under måndagen så startade mitt TechEd med tisdagens keynote.

Det hela inleddes av Simon Brown som sa att detta var den största TechEd konferensen Microsoft  anordnat med totalt 8500 deltagare uppdelat på de två veckorna. Han presenterade tävlingen Imagine Cup 2007 i Korea som riktas till studenter som tävlar i lite olika kategorier. Jag funderar på varför det inte fanns några sådana arrangemang när jag själv studerade. Nåja, man kan helt klart bli lite åldersnojjig av att fundera på det och lägger man till att Simon också presenterade Microsofts yngsta certifierade C# och ASP.NET utvecklare, en 10-årig tjej från Pakistan, så känner man sig ju inte direkt yngre.

TechEd 2006 KeynoteEric Rudder och Eric Lee tog sedan över och det visades en del exempel med Workflow Foundation, Windows Presentation Foundation, Office 2007, Ajax och Vistas "PeopleNearMe" funktioner samt säkerhetsfunktioner med Windows Cardspaces som är tänkt att ersätta Passport för inloggning i uppkopplade applikationer. Nyheter var att Office 2007 nu verkligen är släppt till produktion och ska dyka upp för utvecklare inom 7 dagar, Microsoft Ajax har släppts i en Beta 2 version tillsammans med Ajax Control Toolkit. Lite kort drog de också igenom att nästa Visual Studio med kodnamnet Orcas kommer att innehålla Intellisense för JavaScript, refaktoriseringsfunktioner för Visual Basic, stöd för integration av dataobjekt i språken med hjälp av LINQ samt designers för WF, WPF och WCF.

Anders Hejlsberg kom sedan för att demonstrera LINQ konceptet, så det blev en del programmering även i keynote föredraget. LINQ ser intressant ut eftersom information från flera källor blir åtkomlig med en och samma objektmodell, oavsett om det är rena objekt, information i en relationsdatabas eller i XML-filer. En personlig favorit var funktionen att klistra in en bit urklippt ur ett XML dokument i en C#-fil och få koden som krävs för att skapa XML-strukturen automatgenererad - "Paste as code to generate XML"...

Föredraget gav en liten känsla av att det var något som saknades eftersom de bara väldigt snabbt berörde att Windows Vista släpps till produktion "inom kort". Jag är inte heller riktigt med på att detta är den största TechEd de gjort, Amsterdam 2004 kändes större, på något vis var det mer av allt då... Men den känslan kanske kan ändra sig under veckan.

Technorati tags:
Wednesday, 08 November 2006 01:02:38 (W. Europe Standard Time, UTC+01:00)  #    Comments [0]
TechEd-Developers
Blog & Contact
Per Salmi
Per Salmi
Min LinkedIn Profil

Jag arbetar på Combitech AB i Linköping med konsultuppdrag och utbildning inom Microsoft .NET området. Kontakta mig gärna om ni har frågor, behov av konsulttjänster eller är intresserade av utbildning inom .NET.

Copyright © 2018 Per Salmi

Bloggmotor: newtelligence dasBlog 2.3.12105.0

Sign In
Statistics
Total Posts: 220
This Year: 0
This Month: 0
This Week: 0
Comments: 40

Datorer
All Content Copyright © 2018, Per Salmi